Inovace domovních čistíren odpadních vod

A. Základní informace
Problémem velké části domovních čističek (správně čistíren) odpadních vod je nutnost kvalifikované a nejlépe denní obsluhy. Reklama obvykle tvrdí, že čistírna je certifikovaná dle evropských norem – má CE a proto pracuje:

 • s účinností čištění 98 % a průzračně čistou vodou na odtoku
 • s minimální spotřebou elektrické energie
 • nehlučně a bez zápachu
 • s odkalováním 1 x za 6 měsíců
 • a hlavně „bez obsluhy„

V čem je v praxi problém, když tyto výsledky byly při certifikaci skutečně dosaženy?

V ČSN EN 12566 – 3 + A2 podle které se postupuje při certifikaci se uvádí v bodu B.2.3 – Postupy obsluhy a údržby během zkoušky :
„Obsluha čistírny musí odpovídat provozním pokynům výrobce. Běžná údržba se musí provádět přesně v souladu s pokyny výrobce pro údržbu. Kal se odstraňuje z čistírny pouze v případě, pokud je to stanoveno v pokynech výrobce pro obsluhu a údržbu.“
A to je právě ten problém, že v CE se uvádí dosažená účinnost čištění, ale již ne nároky na obsluhu a četnost odkalení.
A právě problémy s obsluhou řeší inovace stávajících technologií, kdy jde v podstatě o aplikaci patentů Ing. Jana Topola č. 309614 nebo mezinárodního patentu PCT/CZ2011/000022. Podle konstrukce konkrétní čistírny se zvolí vhodný patent.

B. Jaký je postup?

 1. Pošlete žádost o posouzení možnosti inovace, případně rekonstrukce. Žádost je třeba doplnit fotografií čistírny dále foto čistírny, případně další dokumentací, kterou máte k dispozici a dobré je také znát rok výroby.
 2. Potvrdíme, že jsme schopni Vaši čistírnu inovovat, případně rekonstruovat a zda pro Váš typ máme připraven set pro svépomocnou montáž.
 3. Po upřesnění rozsahu prací vypracujeme kalkulaci ceny.
 4. V případě inovace běžné čistírny Vám pošleme dokumentaci k inovaci svépomocí a kontakt na servisního technika, se kterým se domluvíte samostatně, pokud budete potřebovat s montáží pomoci. Součástí dokumentace je návod na montáž a návod na obsluhu (Provozní řád).
 5. Po závazné objednávce Vám zašleme technologie v objednaném rozsahu a fakturu. Splatnost faktury je 60 dní. To je čas na montáž a odzkoušení funkce čistírny s novou technologií. Pokud by jste snad nebyl (a) s funkcí čistírny po inovaci spojen (a) – ještě se nám to nestalo, můžete set opět odšroubovat, očisti a vrátit. Zůstane Vám pak funkční původní technologie. Náklady na případnou montáž a demontáž servisním technikem nehradíme. V případě, že do 60 dnů od odeslání setu technologie fakturu nezaplatíte, nebo set nevrátíte, budeme Vám účtovat smluvní penále. V případě montáže doporučeným servisním technikem se lhůta na zaplacení 60 dnů začíná počítat od data montáže, maximálně však 90 dní od zaslání.
 6. V případě nestandardního technického řešení, obvykle při rekonstrukci starších typů, budeme požadovat zálohu na individuální přípravu a realizace bude řešena smlouvou s montáží servisním technikem.

C. Obvyklé dotazy

 1. Jaká je cena inovace?

Základní set s řízením plovákem 8 500 Kč

Předpokládá se, že bude využito původní dmychadlo a původní difuzér. To platí většinou pro čistírny do 5 let stáří. Difuzér se musí měnit do 10-ti let od uvedení do provozu a u tvrdých vod je nezbytné minimálně 1 x za 2 roky vyjmout a vyčistit od nánosu solí vápníku.

2. Obvyklé ceny za instalaci?

Montáž cca 4 hod x 500 Kč 2 000 Kč

Cestovné, technika 16 Kč/km

3. Volitelné doplňkové vybavení-podrobnosti v sekci „Čistírny odpadních vod“

Řídicí jednotka TOM 3 500 Kč

Příplatek k řídicí jednotce za přenos dat GSM 3 000 Kč

Chemické dávkování pro zvýšené odstranění fosforu 6 500 Kč

UV lampa pro dezinfekci 3 000 Kč

Box na odvodnění kalu 6 000 Kč

Zásobní nádrž na vyčištěnou vodu – 2 m3 14 000 Kč

– 4 m3 22 000 Kč

Při současných sazbách DPH platí, že pro trvale obývané objekty je pro dodávky s montáží DPH 12 %. Pro ostatní objekty 21 %. S ohledem na administrativní náročnost uplatnění DPH 12 %, jsou všechny výrobky firmy TOP-reaktor až do celkové ceny zakázky 40 000 Kč účtovány výhradně s DPH 21 %

4. Platí původní certifikace CE?

Ano platí. Byla vydána na základě zkoušky účinnosti čištění, která probíhá 10 měsíců tak, že zkušebna při certifikaci obsluhuje čistírnu přesně podle návodu výrobce. Po inovaci bude čistírna dosahovat stejné výsledky jako při certifikaci, ale prakticky bez obsluhy. Navíc původní technologie zůstává zachována i po inovaci. Dále je součástí certifikace statika a konstrukce nádrže, do které nezasahujeme.

5. Jak postupovat při povolení čistírny ohlášením a s pravidelnou revizí technika-OZO?

Stejně jako dosud – CE platí. V případě, že Vám dělá revize pracovník výrobce Vaší čistírny a Vy s ním budete mít problémy, zajistíme jiného technika s OZO.

6. Co když mám čistírnu v záruce?

Záruka platí fakticky pouze na stroje (dmychadlo, ventily, elektro), vodotěsnost a statiku nádrže. Na tom se inovací nic nemění. Záruku na výsledek čištění Vám žádný výrobce nedá, protože nikdy nemá jistotu, že jste čistírnu správně podle návodu nastavili a řádně ji i obsluhujete. Aby jste měl(a) záruku na funkci čistírny, pak inovaci nepotřebujete.

7. Jsou vhodné pro inovaci všechny typy domovních čistíren?

Za posledních 30 let se instalovalo mnoho typů čistíren od různých výrobců, přičemž i jednotliví výrobci postupně měnili konstrukci. To, že Vaše konkrétní čistírna je vhodná k inovaci, Vám potvrdíme až po zaslání podkladů (obvykle postačí foto). Předpoklad, že půjde Vaše čistírna renovovat je cca 80 %. V případě rekonstrukcí pak 100 %.

8. Jaká je záruko od firmy TOP – reaktor?

Na dodané materiály, případně stroje 12 měsíců. Jako jediní dáváme i záruku na funkci čistírny. Ta je dána možností vrácení technologie fakticky bez udání důvodů do 2 měsíců od zakoupení.

9. Jaký smysl má řídicí jednotka TOM?

Velký. Trvale měří množství vyčištěné vody a optimalizuje tak funkci čistírny včetně spotřeby elektrické energie. Ve srovnání s běžnými spínacími hodinami se tak zvýšený náklad na řídicí jednotku vrátí při současných cenách energií do 2 let. Jde tedy o výhodnou investici.

10. Pokud se rozhodnu o dodatečném pořízení TOM?

To není žádný problém. Pouze vyměníme plovák za tlakovou sondu hladin a místo elektro rozváděče namontujeme řídicí jednotku TOM.

 11. Je možné dodatečně instalovat odvodňovací box na kal?

Principiálně to možné je, ale každá instalace se musí posoudit individuálně.

D. Seznam smluvních partnerů pro montáž inovací a rekonstrukcí

JménoTelefonE-mailLokalita
Roman Beschel firma SABTIKAS+420 605 356 067servis@sabtikas.czOstrava, Velká Polom
Jiří Jošt firma P-PLAST+420 734 249 977jiri.jost@p-plast.czTábor, Lom
Polívka Karel+420 721 261 406vyroba@topreaktor.comČáslav
Doubrava Radek+420 734 493 082doubravaaquahard@seznam.czČáslav
Votýpka Jindřichvokaj@centrum.czTřemošnice
Vokál Martin+420 721 179 577martin.vokal@mvsolutions.czPraha, Okrouhlo
Ing. Miloš Machút+420 602152799milos.machut@centrum.czTřebechovice pod Orebem

Příklad setu pro inovaci