Základní informace

Jsme specialisté na rekonstrukce starých , případně i nových špatně fungujících lokálních čistíren odpadních vod. Díky kreativitě, zkušenostem a možností využívat mnoha patentů Ing. Jana Topola si poradíme s každým typem čistíren. Obvykle se jedná o čistírny pro hotely, penziony a obce o kapacitě 30 EO až 500 EO. Poradíme si s každým technickým problémem pod jsou k dispozici dostatečné objemy stávajících nádrží. Ty by měly být mini. 0,3 m3/EO, lépe 0,5 m3/EO. Pokud je objem nádrží dostatečný, můžeme vždy garantovat kvalitu požadovanou vydaným vodoprávním povolením.

Ceny rekonstrukcí

Ceny rekonstrukcí se samozřejmě liší podle konkrétní čistírny. Obvykle činí 50 – 70 % ceny nové čistírny dané kapacity. Při započítání nákladů na instalaci, případně vybudování nové čistírny, se náklady na rekonstrukci sníží v porovnání s novou čistírnou ve většině případů  pod 40 %.

Pokud není domluveno jinak poskytujeme garanci na dodanou technologii 5 let a na nakupované stroje 1 rok.

Příklady realizací

Bartošovice 200 EO

Bartošovice – Neratov 250 EO

Pěčín 250 EO

Pracov 220 EO

Ke stažení