TRS – TOP-reaktor systém

TOP-reaktor systém – patent č. 309614 z roku 2022

Bezkonkurenčně nejlepší poměr technické úrovně a ceny

Jedná se o nový systém čištění odpadních vod, který je výsledkem 30 ti let zkušeností Ing. Jana Topola s výrobou a servisem domovních čistíren. Konstrukce a funkce čistíren TOP-reaktor systém (TRS) je patentově chráněna nejen v ČR (patent č. 309614 z r. 2022), ale i dalších státech EU. Výsledkem je výrobek, který z hlediska ceny a užitné hodnoty nemá v EU konkurenci.

Čistírny se vyrábějí ve dvou variantách:

  • Jedno nádržové, kdy se konstrukčně jedná o kruhové nádrže, které jsou zasunuty v sobě a mezikruží vytváří přítokovou komoru-typy TRS 5, 6, 8, 10 EO
  • Dvou nádržové, kdy se jedná o 2 samostatné kruhové nádrže, které mohou být dodávány na společné základové desce, nebo samostatně k propojení na staveništi.

Popis funkce

Čistírna je tvořena dvěma hydraulicky oddělenými nádržemi – akumulací a bioreaktorem. Čištění probíhá ve třech fázích:

1. Plnění akumulace

Odpadní vody natékají do akumulace a hladina vody v akumulaci stoupá z hladiny vypouštění na hladinu plnění. Během této doby se bioreaktor provzdušňuje a odpadní voda se zde biologicky čistí. Současně se provzdušňuje a míchá i akumulace.

2. Sedimentace

Po dosažení hladiny plnění se vypne na nastavenou dobu dmychadlo a v akumulaci i v bioreaktoru sedimentuje kal u dna.

3. Vypouštění

Předčištěné odpadní vody, již bez hrubých příměsí,  se přečerpávají do vrstvy kalu u dna bioreaktoru a tím vytlačují vyčištěnou vodu k povrchu bioreaktoru. Odtud je z podpovrchové vrstvy odčerpávána vyčištěná voda do odtoku. Při poklesu hladiny vody v akumulaci na hladinu vypouštění se obnoví fáze plnění.

Výhody konstrukce čistíren dle patentu č. 309 614

  1. Jednoduchost konstrukce a tím naprostá spolehlivost čistírny. Systém je řízen jen jedním elektro ventilem.
  2. Čistírna TRS nemá žádný ruční kohout nebo jiný prvek, kterým musí uživatel u běžných čistíren regulovat chod čistírny.
  3. Protože veškeré hrubé, biologicky rozložitelné látky, se v akumulaci postupně rozkládají mícháním s aktivovaným kalem, čistírna TRS neobsahuje koš na hrubé nečistoty, jehož čištění je obvykle pro majitele běžné čistírny nekončící problém.
  4. Čistírna TRS neobsahuje anaerobní zóny, kde by mohlo dojít k zahnívání splašků a tím ke vzniku zápachu.
  5. Přebytečný kal se ukládá ve spodní části akumulace. Kapacita skladování přebytečného kalu je 3 až 6 měsíců podle množství a znečištění odpadních vod.
  6. Všechny čistírny jsou již v základním provedení vybaveny signalizací závady.

Řízení procesu čištění

  1. V základní variantě je hladina vody v akumulaci měřena plovákem.  Snímání hladiny plovákem je jednoduché a spolehlivé. Neumožňuje však regulaci výkonu čistírny podle množství odpadních vod. Regulace výkonu čistírny se pak provádí spínacími hodinami, jako je to běžné u jiných čistíren. Není proto vhodná, obdobně jako ostatní běžné domovní čistírny, na rekreační objekty s přerušením přítoku splašků delším než 14 dní.
  2. Pokud je čistírna je vybavena řídicí jednotkou TOM, je hladina vody v akumulaci měřena tlakovou sondou. TOM měří množství odpadních vod a následně optimalizuje provoz čistírny. Proto TRS s řízením TOM je vhodná pro rekreační objekty, kdy automatickou recirkulací mezi akumulací a reaktorem je zajištěno doplňování živin do reaktoru. Můžeme tak garantovat biologickou funkci čistírny TRS i po 3 měsících úplného přerušení přítoku odpadních vod.

Protože konstrukce čistíren je naprosto stejná, není problém čistírnu dodanou původně s plovákem vybavit dodatečně řídící jednotkou TOM.

Příplatkové vybavení

Základní provedení je možné doplnit o příplatkové vybavení, které pak zajišťuje maximální komfort provozu.

Ke stažení

Katalog čistíren TRS

Instalační schéma

Fotogalerie

. Plnění akumulace