ŘÍDICÍ JEDNOTKA TOM

Řídící jednotka TOM byla vyvinuta pro řízení čistíren TOPAS S. Pro čistírny TOP-reaktor (TRS) jsou pouze upraveny zadávací parametry, které odpovídají odlišnostem v konstrukci čistíren TOPAS S a TRS. Jedná se o naprosto unikátní řešení v rámci EU, kdy speciální program řízení, který plně vyhovuje pro čistírny s kapacitou až 2 000 EO, je cenově dostupný i pro malé domovní čistírny.

Princip funkce:

 • TOM trvale měří množství vyčištěných odpadních vod (OV) a podle skutečného množství OV a nastavené koncentrace znečištění optimalizuje provoz čistírny.
 • Maximální úspora elektrické energie – výkon čistírny (doba chodu dmychadla) se plynule přizpůsobuje množství odpadních vod.
 • Při přerušení přítoku odpadních vod se výkon čistírny automaticky snižuje až na udržovací režim, ve kterém si čistírna udrží plnou biologickou funkci minimálně 3 měsíce bez přítoku splašků. Jde o ideální systém pro rekreační objekty – žádné starosti s nastavováním rekreačního provozu.
 • Možnost nastavení režimu pro odpadní vody s nestandardním znečištěním (restaurace apod.)
 • Přesné dávkování chemikálií podle skutečného množství odpadních vod. Nastavuje se jen koncentrace chemikálie na 1 m3 odpadní vody.
 • WiFi připojení umožňuje čistírnu plně ovládat, nastavovat a zjišťovat stav prostřednictvím aplikace v chytrém zařízení (např. mobilní telefon, tablet apod.)
 • Signalizace závad prostřednictvím SMS (u modelu s GSM).
 • Řídicí jednotka je připravena pro napojení do chytré domácnosti.
 • Možnost kompletního dálkového přenosu dat – SMS
 • C:\Users\topol.TW\Desktop\TOP-reaktor\mockuptopol_bila.jpg Záznam a evidence všech provozních hodnot (m3 OV za den, měsíc, celkově, provozní časy jednotlivých strojů, záznamy poruch atd.)
 • Možnost napojení na centrální dispečink servisu
 • Možnost ovládání a nastavování parametrů čištění mobilním telefonem
 1. Tlačítko A
 2. Tlačítko B
 1. Plnění
 2. Sedimentace
 3. Plnění dekantéru
 4. Odkalování
 5. Vypouštění
 6. Recirkulace
 1. 100% režim
 2. Eko režim
 3. Dávkování
 4. Program
 5. Info dioda
 6. Výstražná dioda
 • Možnost ovládání ručně – na čistírně

C:\Users\topol.TW\Desktop\TOP-reaktor\mockuptopol_bila.jpg

TOP-reaktor DÁLKOVÝ PŘENOS DAT

ŘÍDICÍ JEDNOTKA S WIFI PŘIPOJENÍM

Elektronika řídicí jednotky je vybavena WiFi připojením, které umožňuje ČOV plně ovládat. WiFi připojení vytváří vlastní bezdrátovou síť (režim AP). Připojením k této síti lze za pomoci webového prohlížeče zobrazit webové stránky řídicí jednotky. Volitelně lze řídicí jednotku vybavit GSM modulem, kterým lze přijímat a odesílat SMS zprávy.

POPIS GSM MODULU

GSM modul (GSM) je doplňkové vybavení ČOV TOPAS, kterým je zajištěna komunikace mezi ČOV a její obsluhou prostřednictvím SMS zpráv. Na modulu jsou umístěny záložní lithiové nedobíjecí baterie 2×1,5V velikost AA. Baterie slouží k udržení napájení GSM modulu pro odeslání informační SMS zprávy o výpadku napájecího napětí (kontrolky, relé ani WiFi zálohovány nejsou). Modul pro svoji funkci přítomnost záložních baterií nevyžaduje.

Napájecí napětí 230 V
Frekvence 50 Hz
Příkon vlastní jednotky 6 W max.
Celkový spínaný výkon 700 VA max.
Elektrické krytí IP 66
Třída ochrany II

Mezi základní údaje, posílané a přenášené řídicí jednotkou patří údaje o aktuálním, maximálním a průměrném průtoku, o celkovém množství vyčištěné vody, o aktuálním výkonu ČOV v %, o aktuálních hladinách v nádržích, o případných poruchách, o spotřebě chemikálií a o celkovém aktuálním nastavení ČOV.

TECHNICKÉ PARAMETRY MONITORING ČOV

Pokud je řídicí jednotka vybavena GSM modulem, je možné uzavřít s majitelem čistírny smlouvu o monitoringu. Jedná se o vzdálenou podporu z podnětu majitele ČOV, která umožní automaticky přijímat chybová hlášení, informace o stavu a činnosti ČOV a umožní změny nastavení základních parametrů.