TRS 5, 8, 10 EO

DOMOVNÍ ČISTÍRNY TOP-reaktor

TOP – reaktor systém – patent č. 309614 z r. 2022

Bezkonkurečně nejlepší poměr technické úrovně a ceny

Novinka na trhu r. 2023 od 33 000 Kč

Jedná se o nový systém čištění odpadních vod, který je výsledkem 30 ti let zkušeností Ing. Jana Topola st. s výrobou a servisem domovních čistíren. Konstrukce a funkce čistíren TOP – reaktor systém (TRS) je patentově chráněna nejen v ČR, ale i v dalších státech EU. Výsledkem je výrobek, který z hlediska ceny a užitné hodnoty nemá v EU konkurenci.

Popis funkce

Čistírna je tvořena dvěma hydraulicky oddělenými nádržemi. Akumulací a bioreaktorem. Čištění probíhá ve třech fázích:

  1. Plnění akumulace

Odpadní vody natékají do akumulace a hladina vody v akumulaci stoupá z hladiny plnění na hladinu vypouštění. Během této doby se bioreaktor provzdušňuje a odpadní voda se zde biologicky čistí. Současně se provzdušňuje a míchá i akumulace.

  1. Sedimentace

Po dosažení hladiny plnění se vypne na nastavenou dobu dmychadlo a v akumulaci i v bioreaktoru sedimentuje kal u dna

  1. Vypouštění

Předčištěné odpadní vody, již bez hrubých příměsí se přečerpávají do vrstvy kalu u dna bioreaktoru a tím vytlačují vyčištěnou vodu k povrchu bioreaktoru. Odtud

je z podpovrchové vrstvy odčerpávána vyčištěná voda do odtoku. Při poklesu hladiny vody v akumulaci na hladinu vypouštění se obnoví fáze plnění.

A – Akumulace

R – Bioreaktor

R – bioreaktor

Výhody konstrukce čistíren dle patentu č. 309 614

Jednoduchost konstrukce a tím naprostá spolehlivost čistírny. Systém je řízen jen jedním elektro ventilem.

  1. Čistírna TRS nemá žádný ruční kohout nebo jiný prvek, kterým musí uživatel u běžných čistíren regulovat chod čistírny.

A – Akumulace

R – Bioreaktor

  1. Protože veškeré hrubé, biologicky rozložitelné látky, se v akumulaci postupně rozkládají mícháním s aktivovaným kalem, čistírna TRS neobsahuje koš na hrubé nečistoty, jehož čištění je obvykle pro majitele běžné čistírny nekončící problém.
  2. Čistírna TRS neobsahuje anaerobní zóny, kde by mohlo dojít k zahnívání splašků a tím ke vzniku zápachu
  3. Přebytečný kal se ukládá ve spodní části akumulace. Kapacita skladování přebytečného kalu je 3 až 6 měsíců podle množství a znečištění odpadních vod.
  4. Všechny čistírny jsou již v základním provedení vybaveny signalizací závady.

Řízení procesu čištění

  1. V základní variantě je hladina vody v akumulaci měřena plovákem. Snímání hladiny plovákem je jednoduché a spolehlivé. Neumožňuje však regulaci výkonu čistírny podle množství odpadních vod. Regulace výkonu čistírny se pak provádí spínacími hodinami, jako je to běžné u jiných čistíren. Není proto vhodná, obdobně jako ostatní běžné domovní čistírny, na rekreační objekty s přerušením přítoku splašků delším než 14 dní.
  2. Pokud je čistírna je vybavena řídicí jednotkou TOM, je hladina vody akumulaci měřena tlakovou sondou. TOM měří množství odpadních vod a následně optimalizuje provoz čistírny. Proto TRS s řízením TOM je vhodná pro rekreační objekty, kdy automatickou recirkulací mezi akumulací a reaktorem je zajištěno doplňování živin do reaktoru. Můžeme tak garantovat biologickou funkci čistírny TRS i po 3 měsících úplného přerušení přítoku odpadních vod.

Protože konstrukce čistíren je naprosto stejná, není problém čistírnu dodanou původně s plovákem vybavit dodatečně řídící jednotkou TOM.

Konstrukční varianty a instalace

Čistírny TRS pro 5, 8 a 10 EO jsou vyráběny jako samonosné kruhové nádrže s vodotěsným  boxem pro dmychadlo a elektrozařízení, který je umístěný na stropu čistírny a dodává se jako jeden celek s čistírnou. Čistírny se osazují na štěrkopískový podsyp stabilizovaný cementem. Konstrukce je vhodná i pro instalaci pod úroveň spodní vody.

Čistírny se vyrábějí ve variantě s pevným přítokem DN 110 mm v hl. cca 1 m pod terénem nebo bez přítoku, který se dle potřeby zřídí na stavbě. Pro větší hloubku přítoku cca do 1,2 m je možné objednat variantu „long“. Pro větší hloubky přítoku (cca do 1,8 m) je možné objednat samostatnou pneumatickou čerpací stanici.

Dále je možné na objednání dodat variantu DUO se zásobníkem vyčištěné vody 2 m3, případně doplněným o  pískový filtr (PF), který je vložen v zásobníku vyčištěné vody.

INSTALČNÍ SCHÉMA

R – bioreaktor

TRS 5 – DUO

TRS 5→ ø D = 1 220

TRS 8 → ø D = 1 560

TRS 10 → ø D = 1 740

Technologie je využívána i pro rekonstrukci a inovaci špatně fungujících čistíren různých konstrukcí.