ZÁSOBNÍKY ČISTÉ VODY

KDYŽ JSEM KVALITNĚ VYČISTIL VODU V ČISTÍRNĚ TRS, NEBUDU JI JEN TAK VYPOUŠTĚT BEZ UŽITKU!

Hlavní výhodou instalace je komplexní technické řešení, kdy vyčištěná voda je z TRS standardně odčerpávána. Kapacita zásobníků čisté vody je tak využita na plný objem.

PŮDORYS – DUO

ŘEZ

Variabilní

přítok

1

R

A

1

A – Akumulace

R – Reaktor

PF – Pískový filtr

ČV – Čistá voda

1 – Přítok

2 – Odtok

3 – Čerpadlo

2

PF

ČV

2

A

R

PF

3

Čistírna DUO – 2m 2 + PF

ČVVVVV

Nádrže se vyrábějí o objemech 2 m3 (DN 1,2 m), 3 m3 (DN 1,5 m) a 4 m3 (DN 1,6 m). Jsou propojeny s čistírnou tak, že při plné nádrži se voda vrací a odtéká z čistírny standardním odtokem. Výškově jsou všechny nádrže shodné s nádržemi čistíren TRS. Výhodná pro instalaci je varianta DUO, kde je nádrž 2 m3 již propojena s čistírnou na jedné základové desce.

1 -Čistírna TRS 5 + zásobní nádrž

2- Nádrž čisté vody

3 m3 a 4 m3

1

1

2

2

Kvalita vody z čistíren TRS splňuje všechny požadavky na vypouštění do podzemních i povrchových vod a na zalévání zahrady systémem „hadice v ruce“.

Pokud majitel uvažuje vyčištěnou vodu dále využívat v domácnosti nebo na kapénkovou zálivku, je nezbytné biologicky vyčištěnou vodu ještě mechanicky dočistit na pískovém filtru (PF), který je umístěn v zásobníku čisté vody. PF je vhodné ještě doplnit o desinfekci UV lampou.

Variantou je zakoupení TRS s membránovou filtrací, která nepropustí ani bakterie a je tak zajištěna výroba superčisté vody.

Zásobníky se dodávají jen s čistírnou TRS nebo pro čistírny po rekonstrukci na TRS systém.