Jaký je rozdíl mezi inovací a rekonstrukcí čistírny odpadních vod? Inovace je proces vratný, tzn. že se ke stávající technologii doplňuje vylepšení, které je možné kdykoliv odmontovat a uvézt tak čistírnu do původního stavu. Rekonstrukce zasahuje do konstrukce čistírny a je to tedy nevratný zásah do konstrukce čistírny. Pro běžné typy čistíren máme připraveny sety pro možnou montáž svépomocí.

Inovace domovních čistíren odpadních vod

Rekonstrukce lokálních čistíren odpadních vod